6-LATKI w roku 2017/2018

STANOWISKO WÓJTA_6-latki w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018


"Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującą Ustawą z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016, poz.1943 j.t.), zgodnie z którą:

- obowiązek szkolny obejmuje od 6 r.ż.,
- dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 r.ż.,
- dziecko 6-letnie jest objęte obowiązkiem przedszkolnym,
- od 01.09.2017 r. gmina ma obowiązek zapewnienia realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 3-letniemu,

informuję o sposobie realizacji wychowania przedszkolnego w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2017/2018:

Wychowaniem przedszkolnym są objęte dzieci w wieku 3 - 6 lat (w uzasadnionych przypadkach także dzieci 2,5-letnie). Wychowanie przedszkolne od roku szkolnego 2017/2018 na terenie Gminy Komorniki będzie realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego

Dzieci 6-lenie realizują obowiązkowe wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które w ostatnich latach zostały przygotowane na przyjęcie najmłodszych dzieci. Gminne szkoły są przygotowane do przyjęcia dzieci, które rozpoczną od września naukę w klasie I bądź wychowanie przedszkolne.

Uzasadnieniem przyjęcia takiego rozwiązania jest demografia. Gmina Komorniki zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem liczby dzieci. W miejscowościach Komorniki i Plewiska liczba dzieci, które od września będą miały prawo do miejsca w przedszkolu publicznym, stale rośnie. W trosce o konieczność zapewnienia w najbliższych latach miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich, podjąłem decyzję o zorganizowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie powyższego stanowiska rodzicom dzieci 5- i 6-letnich.

Z poważaniem
WÓJT
mgr inż. Jan Broda"

Przedszkolowo.pl logo