NABÓR uzupełniający_2017/2018

Przypominamy o możliwości składania wniosków w naborze uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.

Terminarz naboru uzupełniającego:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 – 19.05.2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r., poz.1943)

22 - 23.05.2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.05.2017 r. godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26. – 29.05.2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.05.2017 r. godz. 12.00

Informujemy również, że w naborze uzupełniającym do naszego przedszkola pozostało tylko 6 miejsc wolnych.
Przedszkolowo.pl logo