Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30 - 17:30.

W dniach generujących tzw. "długie weekendy", a nie będących dniami wolnymi od pracy (jak np. 31.10.), przedszkole pracuje na zasadzie dyżuru. Oznacza to, że jeśli zostanie zadeklarowana obecność minimum 10 dzieci w tych dniach, to placówka będzie czynna. Deklaracja obecności następuje pisemnie na listach wywieszonych na terenie przedszkola z odpowiednim wyprzedzeniem (o czym informujemy rodziców pocztą elektroniczną).

W jednym z miesięcy podczas wakacji letnich przedszkole jest nieczynne. O ostatecznej decyzji czy będzie to lipiec czy sierpień informujemy rodziców pod koniec 1 semestru danego roku szkolnego, gdy dopiero wówczas otrzymamy decyzję z UG Komorniki.
Przedszkolowo.pl logo