Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Nowy rok szkolny 2017/2018

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice, Drodzy Pracownicy przedszkola,

informuję, iż w dniu 01.09.2017 (piątek) rozpoczniemy nowy rok szkolny 2017/2018 :-) [UWAGA! Zgodnie zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 ustalonym przez MEN oficjalną datą rozpoczęcia roku szkolnego jest 04.09.2017]

Wracamy po wakacyjnej przerwie opaleni, z uśmiechami na twarzach, a przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej nauki przez zabawę :-)

W tym dniu zaczną się odbywać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia uwzględniającym zalecenia nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Zaś w grupach przedszkolnych wychowawcy powitają dzieci - zarówno te, które kontynuują naukę, jak i te nowo przyjęte :-)

W nowym roku szkolnym będą również organizowane ciekawe zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami dzieci, takie jak np.: nauka pływania (basen przy os. Kopernika w Poznaniu), joga, taniec, piłka nożna, aikido, robotyka, dogoterapia, a może też inne - nowe zajęcia, które z chęcią zorganizujemy dla zainteresowanych [w miarę możliwości czasowych] :-)

Wszystkim dzieciom życzę, aby szybko poczuły się dobrze i bezpiecznie w naszym przedszkolu, a codzienny udział w zajęciach sprawiał im dużo radości oraz zaspokajał ich potrzeby poznawcze.
Rodzicom - pociechy i dumy z dzieci. Żywię też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że razem sprawimy, by nasze przedszkole stawało się jeszcze bardziej przyjazne, twórcze, poszerzające horyzonty, wspomagające rozwój dzieci.
Wychowawcom i pomocom nauczyciela życzę dużo wytrwałości, cierpliwości i jak największych pokładów opiekuńczości w stosunku do wychowanków.
Wszystkim pracownikom przedszkola życzę satysfakcji z wykonywanej pracy i owocnej współpracy - zarówno z dziećmi i ich rodzicami, ze współpracownikami, jak i z nową dyrekcją przedszkola (która zastąpi mnie podczas mojej nieobecności w roku szkolnym 2017/2018).


Z poważaniem
Katarzyna Mrozik
dyr. ds. pedagogicznych
Komunikat 2017-08-22, 14:54 | autor: Katarzyna Mrozik
Przedszkolowo.pl logo